Címke: BÜK

  • A Budapesti Ügyvédi Egylet házi szabályzatának részlete (1870)

    Az egylet könyvtára s hirlapjai a tagok és vendégek által helyben szabadon használhatók, kivinni egy személynek egyszerre csak egy munkát s legfölebb egy hétre, a könyvtárnok engedelme s annak adandó kötelező téritvény mellett szabad. A könyvtárnok bizonyos előre meghatározandó órákban mindenkor a helyiségben tartózkodik, saját felelőssége mellett intézkedik a könyveknek távollétében leendő kézhez adásáról. A…

  • Webkönyvtárnok

    Jelenlegi munkahelyem hagyományait és terminológiáját követve ezentúl nem webkönyvtárosnak, hanem webkönyvtárnoknak tekintem magamat. Van azért egy hangulata ennek, így.