Rólam


Munkák

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, webkönyvtáros (2007. február – 2009. augusztus)

Pályázatírás, online felületek és szolgáltatások tervezése, kivitelezése, felhasználóképzés, olvasószolgálat, állománygondozás, adatbázis-építés, részvétel a szakmai közéletben (2008-tól MKE Fejlett Információs Technológiák és Társadalom szekció alapítótagként, 2010-től titkárként)

Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, oktató (2009 – 2013)

Akkreditált felnőttképzési programon való részvétel külsős oktatóként (félévente egy kurzus) – Webes kompetenciák és Interaktív portálok üzemeltetése kurzusok oktatása könyvtárosoknak (webhasználat, webes eszközök, tudás- és tartalommenedzsment)

Budapesti Ügyvédi Kamara, könyvtárvezető (2009. augusztus – 2012. május)

Állomány gyarapítása, rendezése, adatbázis- és katalógusépítés, olvasószolgálat, online szolgáltatások és felületek tervezése, kivitelezése, felhasználóképzés, stratégia készítése, együttműködés más jogi szakkönyvtárakkal és szervezetekkel (Magyar Könyvtárosok Egyesülete és alapító tagként annak Jogi Szekciója, Országos Bíróképző Akadémia, Országgyűlési Könyvtár, HVG-Orac Könyvkiadó, CompLex/Wolters Kluwer), digitalizálási munka és digitális könyvtári szolgáltatás előkészítése, pilotprojekt elvégzése, pályázatírás

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatal, Magyar Bíróképző Akadémia, Oktató (2009. június – 2010. március)

A „Magyarországi bírák és igazságügyi alkalmazottak képzése és integrált tudásbázis kialakítása” ÁROP 2.24-2008-0002 projekt keretében továbbképzés tartása bírósági könyvtárosok részére (webhasználat, információbiztonság)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, óraadó (2012. február – 2014. június)

MA hallgatók részére szabadkredites kurzusok tartása (könyvtár- és információtudomány). A kurzusokon elsősorban a könyvtárak társadalomban elfoglalt helyzetével, a könyvtár kifelé irányuló kommunikációjával és ezek határterületeivel foglalkoztunk, valamint igyekeztem olyan szakembereket is bevonni a szemináriumi órákba, akik nem könyvtári területen dolgoznak, viszont a könyvtárak szempontjából releváns ismeretekkel bírnak (restaurátor, grafikus, társadalomkutató, fejlesztő stb.).

Budapesti Ügyvédi Kamara, Szolgáltatási igazgató (2012. június – 2018. július)

 • Kamarai (nem hivatali) szolgáltatások felügyelete, koordinálása, a könyvtár vezetése, kapcsolattartás szakmai szervezetekkel
 • Informatikai projektek előkészítése, specifikálása, kapcsolattartás külső fejlesztőkkel, informatikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel, társhatóságokkal, ügyvédi nyilvántartás fejlesztésének irányítása, szakrendszerek fejlesztésének előkészítése
 • Technikai és folyamati helpdesk és támogatás nyújtása alkalmazottaknak, tisztségviselőknek, felhasználóknak
 • Kamarai nyilvántartottak részére tartalmi szolgáltatások előkészítése, lebonyolítása, kommunikációs csatornák adminisztrálása (honlap, hírlevél, körlevelek, Facebook), belső szolgáltató cég ügyvezetése, üzemeltetéssel, karbantartással, felújítással kapcsolatos irányítási feladatok ellátása
 • HR-feladatok ellátása (álláshirdetések kezelése, felvételi interjúk készítése, javaslattétel, munkaszerződés előkészítése)

Projektek a Budapesti Ügyvédi Kamarában:

 • Arhitel okiratbiztonsági rendszer előkészítése (Kamara képviselete, szerződések előkészítése, technikai szolgáltatókkal és tanácsadókkal folytatott tárgyalások, projektmenedzser) – 2012-2014
 • e-Lexiosz tagnyilvántartási rendszer felügyelete (budapesti tagnyilvántartás és a hozzá kapcsolódó igazgatási és szolgáltatási rendszer felügyelete, folyamatfelmérés, munkafolyamat-szervezés, fejlesztési specifikációk készítése, felhasználó-támogatás, kapcsolattartás külső és belső fejlesztőkkel) – 2012 – 2018
 • e-Lexiosz.HU tagnyilvántartási rendszer felügyelete (országos egységes ügyvédi nyilvántartás fejlesztésének előkészítése, adatfeltöltésének menedzsmentje) – 2013-2014
 • Pénzügyi nyilvántartás és a hozzá kapcsolódó számviteli rendszer fejlesztése (igényfelmérés, folyamatspecifikálás, számviteli folyamatok felmérése, kapcsolattartás külső fejlesztőkkel, részvétel a belső szabályozások elkészítésében, hibakeresés, bankkártyás fizetési rendszer előkészítése) – 2014 – 2018
 • JogTudor jogi adatbázis szolgáltatás (projekt előkészítése, igényfelmérés elvégzése, ajánlattételi felhívások és szerződéskötések lebonyolítása, budapesti és országos viszonylatban kamarai nyilvántartottak ellátása jogi adatbázissal, technikai segítségnyújtás, kapcsolattartás a szolgáltatókkal) – 2012 – 2018
 • Ügyfélkapun alapuló autentikációs rendszer kiépítése (projekt felmérése, részvétel a specifikációban, kapcsolattartás a NISZ-szel és a társkamarákkal, tesztelés, technikai támogatás és segítségnyújtás adminisztrátoroknak és ügyfeleknek) – 2013 – 2018
 • Kamarai jogtanácsosi és jogi előadói integráció (projekt előkészítése, részvétel a szabályozási környezet kialakításában, elektronikus ügyintézési rendszer specifikálása, tesztelése, fejlesztés támogatása, technikai és folyamati támogatás nyújtása adminisztrátoroknak, társkamaráknak, tisztségviselőknek és ügyfeleknek, felvételi eljárások adminisztrációjában való részvétel, eskü- és fogadalomtételek szervezése) – 2017 – 2018
 • Elektronikus közigazgatási hatósági eljárások bevezetése (projekt előkészítése, felhasználói interjúk, részvétel a szabályozási környezet létrehozásában, specifikálás, fejlesztés támogatása, tesztelés, technikai támogatás és segítségnyújtás adminisztrátoroknak és ügyfeleknek, kapcsolattartás társ- és más közigazgatási hatóságokkal, elektronikus közigazgatási hatósági eljárások lefolytatása adminisztrátorként) – 2017 – 2018
 • Jogszabályi változások implementálása (az 1998. évi XI. törvényt leváltó 2017. évi LXXVIII. törvényre való felkészülés, nyilvántartás módosításának előkészítése, igényfelmérés, részvétel a szabályozási környezet létrehozásában, kapcsolattartás a társkamarákkal és a Magyar Ügyvédi Kamarával, specifikálás, fejlesztés támogatása) – 2017 – 2018

Egyéni vállalkozó (Digitalisugyved.hu), tanácsadó (2018. november – 2019. október)

Vállalkozásom keretében jól tudtam kamatoztatni mindazokat az elektronikus közigazgatási ismereteket, amelyeket a Budapesti Ügyvédi Kamarában szereztem. Ügyfeleim (melyek között vannak szakmai kamarák, alapítványok és cégek) részére elsősorban Cégkapus ügyintézéssel, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz való csatlakozással (SZEÜSZ) kapcsolatosan nyújtok tanácsokat, és segítek rendszereinek fejlesztésében. Korábbi munkahelyemen, a Budapesti Ügyvédi Kamarában irattárrendezési. selejtezési és iratátadási, valamint GDPR-felkészítési feladatokkal is megbíztak.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Kari Könyvtár, könyvtárvezető (2019. október – jelenleg is)

Tanulmányok

Pannonhalmi Bencés Gimnázium (1998. szeptember – 2004. június)

érettségi

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (2004. szeptember – 2011. július)

egyetemi diploma (informatikus könyvtáros – magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész)

Tevékenységek:

 • tudományos konferenciák szervezése (MLS, MLIS)
 • szakmai virtuális közösség szervezése (klog.hu)
 • részvétel a Hallgatói Önkormányzat Szakos Hallgatói Érdekképviselet munkájában
 • Üzletinfo – üzleti információszerzéssel és kezeléssel kapcsolatos hallgatói kutatási projektben való részvétel (hallgatóként, feladatok: adatgyűjtés, rendszerezés, honlapszerkesztés)

Publikációk

Takács Dániel: Megyei könyvtárak információszolgáltatása = Könyvtári Levelező/Lap. 18. évf. 2006. 3. sz. 3-7. p.

Takács, Dániel: Libworld – Hungary = LibWorld – library blogs worldwide. ed. Hautschke, Christian – Ullmann, Nadine – Lohre, Sarah. Dortmund-Düsseldorf-Hannover, Infobib.de. 2008. 8-15. p.

Paszternák Ádám – Takács Dániel – Mikulás Gábor: Könyvtár 2.0, avagy közösen vagyunk tudásbirtokosok = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 16. évf. 2007. 9. sz. 10-23 p.

Takács Dániel: A Login-programról = Könyvtári Levelező/Lap. 19. évf. 2007 10. sz. 27. p.

Kőrös Kata – Somogyi Tamás – Takács Dániel: Adattármustra. Zene = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 55. évf. 2008. 1. sz. 37-47. p.

Trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben (szerk. Kiszl Péter). Eger, Líceum Kiadó 2013.

Kerekes Pál – Kiszl Péter – Takács Dániel: E-könyvészet. A digitális könyvkultúra alapvonásai. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Könyvtár- és Információtudományi Intézet 2013.

Takács Dániel: Felhasználóazonosítás a digitális könyvtári szolgáltatásokhoz = Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2016. (szerk. Kiszl Péter, Boda Gáborné Köntös Nelli). Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet 2017. 239-246. pp.

Egyéb szakmai projektek

 • klog.hu online könyvtári blog- és honlapszolgáltatás létrehozása, fejlesztése, hosztolása (2006-2012)
 • konyvtarepteszet.hu könyvtárépítészeti gyűjtemény szerkesztése (2006-)
 • 23 dolog online tanfolyam szervezése (2010)

Szakmai közélet

 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció (2008-2012) – alapító tag és titkár
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jogi Szekció (2012-) – alapító tag

Nyelvismeret

 • latin: C típusú, középfok
 • német: C típusú, középfok
 • angol: C típusú, középfok

Hobbi

Smoke-ingerek – BBQ és grill (Instagram, Facebook)

Máshol