Játékszabályok

  1. Az oldal célja, hogy szabad környezetben, a könyvtári élet különböző területein dolgozó könyvtárosok blogalapú* kommunikációs felületet tudjanak kialakítani, amely segíti őket a tudományos és szakmai céljaik megvalósításában, ill. az eredmények közzétételében, megosztásában és megvitatásában.
  2. A tagok független szakmai csoportulást alkotnak, amely magában foglalja a politikai semlegességet, és az egyes intézményektől való függetlenséget is.
  3. A tagok a Creative Commons (a továbbiakban CC) Some Rights Reserved licenszét fogadják el, amely azt jelenti, hogy szabad felhasználást biztosítanak, azzal a feltétellel, hogy a feldolgozott anyag szintén hasonló licensz alá fog esni. A tagok ezt a blogjukon a CC logójával jelzik.
  4. Az oldal üzemeltetője vállalja a lehetőségek szerinti** technikai támogatást, a tagok pedig becsületbeli ügyüknek tekintik az önképzést, hogy minél inkább önerőből tudják megvalósítani terveiket, ötleteiket.
  5. Az oldalakon szabad véleménynyilvánítás van biztosítva, a fent jelzett keretek betartásával. A szabályok be nem tartása egyszeri figyelmeztetés után kizárást von magával.***

Budapest, 2006. október 10.
Takács Dániel

* Webkettest nem akartam írni, de hosszútávon tulajdonképpen a web2.0 technika minél szélesebb körű felhasználását tűztem ki célul.

** A tanulás rovására nem fogok végezni semmi többletfeladatot (ami már így sincs teljesítve… : ). Azt is figyelembe kell venni, hogy az én technikai tudásom is jócskán végleges, ezért a 100%-os támogatást már csak ezért sem tudom vállalni.

*** Tudom, hogy ezt teljesen felesleges volt ideírnom… ; )


Várom a hozzászólásokat, javaslatokat, kiegészítéseket.